Zo zorgt Jochanan van Bax Music voor non-stop groei - Groeivoer Podcast (2024)

Bax Music is de grootste online muziekwinkel van Nederland en België. Hoe ze zo hard zijn gegroeid? Door keihard te werken, beslissingen te nemen op gevoel en niet te lang te twijfelen maar er gewoon voor te gaan. Oprichter en eigenaar Jochanan Bax deelt zijn groeilessen met ons.

Jochanan Bax richtte samen met zijn broer Nathanael een succesvolle online muziekwinkel op. Hun bedrijf Bax Music draait inmiddels 130 miljoen omzet per jaar, met een team van 450 medewerkers. Ze zijn niet alleen actief in Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en Zweden. Het bedrijf is born in the cloud: gestart met een webshop waar later fysieke winkels aan toe zijn gevoegd. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van 18.000 m2 groot zijn gevestigd in Goes, waar Jochanan zelf ook in een christelijk gezin is opgegroeid en later ook is gesetteld. In het Zeeuwse plaatsje staat ook het Bax warehouse met eigen merkproducten en een winkel van 1600 m2 groot.

Het verhaal van Bax

Jochanan is van jongs af aan al ondernemend en nieuwsgierig. Na schooltijd verkocht hij ijsjes op het strand, brandde illegale twilight dvd´s en kocht een speedboot die hij opknapte en met winst doorverkocht. Jochanan: ´Ik was altijd op zoek naar: kan ik ergens geld mee verdienen. Dat gaf mij een kick.´

Muziek heeft hij van huis uit meegekregen. Op zondag stond er in de rafaelkerk waar zijn ouders hem mee naartoe namen altijd een band te spelen. Op zijn 8e schroefde Jochanan een discolampje in elkaar, en niet lang daarna organiseerde hij samen met zijn broertje Nathanael drive-in shows. Toen Jochanan in 2003 eindelijk het bedrijf mocht inschrijven bij de KvK, zag Bax music het licht. Jochanan: ´Tijdens mijn studietijd in Rotterdam hadden we 30 man in dienst en deden we zelf ook nog drive-ins op de zaterdagavond. Daar zijn we na een tijdje mee gestopt.´

In 2009 voegden Bax aan de webshop meerdere muziekinstrumenten toe: trompetten, piano’s, gitaren… Eigenlijk alles wat je in een muziekwinkel zou verwachten. Toen Bax in 2013 zo’n 13 miljoen draaide, was het tijd om fundings op te halen om nog verder te groeien. Niet lang daarna was de omzet 130 miljoen.

Van werken word je niet moe

Jochanan is een ondernemer die altijd bezig is met groei. En daar ook keihard voor werkt. ´Van werken word je niet moe´ was het motto van zijn grootouders. Zij hadden een agrarisch bedrijf, en hun manier van ondernemen heeft Jochanan in zijn oren geknoopt. Voorheen draaide hij maar liefst 150 uur per week. Daar was zijn gezin het niet altijd mee eens, dus nu heeft hij zijn uren teruggeschroefd naar 80 uur per week. Dat is nog steeds veel. Jochanan: ´Succes is een kwestie van keihard werken. Dat weten alle ondernemers en managers. Natuurlijk, het is soms ook een kwestie van geluk maar vooral van ervoor gaan.´

Overdag houdt hij zich bezig met de operatie en is hij bereikbaar voor personeel, in de avond werkt hij dingen uit, vaak van 20.00 – 1.00 uur. Ook in de weekenden gaat hij door, alleen zondag wel maximaal 2 uur. Jochanan: ´Ik ben heel erg ambitieus en erg gedreven. Misschien ben ik ook wel een beetje verslaafd aan werken. Thuiszitten is niets voor mij. Stel dat ik dit bedrijf zou verkopen, dan zou ik meteen een nieuw bedrijf starten.´

Van instinctief zakendoen naar focus op EBITDA

Inmiddels heeft Bax een CFO in dienst en heeft Jochanan geleerd om zijn beslissingen ook grotendeels te baseren op de cijfers. Toch dankt Bax haar grote groei volgens Jochanan aan de gewaagde beslissingen die ze in het verleden namen. Jochanan: ´Ik ben nogal een durfal. Als ik ergens een goed gevoel over heb dan ga ik het gewoon doen. Ik zie veel ondernemers vastzitten in twijfel. Probeer het gewoon, test het, denk ik dan. Doe een POC of een MVP.´

Jochanan merkte dat hoe groter je groeit, hoe belangrijker het wordt om beslissingen met een spreadsheet te onderbouwen. ´Toen de cijfers door onze snelle groei in 2017 onder de streep rood werden, moest ik daarin professionaliseren,´ vertelt hij. ´Toen hebben we een plan gemaakt: waaraan verdienen we het meeste geld, dan gaan we daarop focussen. Vanaf toen werd winstoptimalisatie en EBITDA een stuk belangrijker in de bedrijfsvoering. We hebben inmiddels natuurlijk wel de verantwoordelijkheid voor de salarissen van 450 werknemers die ook hun gezin moeten onderhouden.´

Staking in het warehouse

Over personeel gesproken… Jochanan probeert steeds beter naar ze te luisteren en ze ook vaker te complimenteren. Van nature is hij nogal een kritisch persoon.

Jochanan: ´We zijn heel goed voor onze klanten en leveranciers, en we zijn voor onze medewerkers misschien iets minder lief.´

Toen Jochanan in 2016 nachtdiensten introduceerden in het warehouse, barstte de bom. Personeel ging staken en de media kwam erbij. Jochanan: ´In die tijd hebben we een ondernemingsraad opgericht en geleerd dat je bewuster moet omgaan met je personeel. We hebben een meer leaner organisatie neergezet, zonder middenmanagement. We doen ons best om beter naar elkaar te luisteren.´

De volwassenwording van e-commerce

Hoe winstgevend Bax nu is? Jochanan: ´In 2019 was de EBITDA in totaal 2,8 miljoen euro. Vorig jaar was de omzet hoger, maar boekten we minder winst. Dat komt onder andere vanwege een kostenstijging in de supply chain. Om risico´s rondom corona besmettingen te verkleinen huurden we voor 3 maanden beveiliging in voor ons warehouse.´

Jochanan is nog niet tevreden met de huidige marges maar denkt dat de winstgevendheid van e-commerce in de toekomst gaat stijgen.

Jochanan: ´ Ik geloof in niche-spelers. Je koopt geen Epsom Gitaar op Amazon, dat doe je bij een specialist. Als de e-commerce markt volwassen wordt, dan gaat de winst stijgen. Neem bijvoorbeeld de gekte rondom lage besteldrempel: ik denk dat de gratis verzendkosten gaan verdwijnen. In Engeland is dat al gaande. Dit gaat de winstgevendheid een stuk verbeteren.´

En de volgende stap voor Bax? Drie keer raden: groeien!

Jochanan: ´Uiteindelijk wil ik een super succesvol bedrijf achterlaten waar mensen met passie voor muziek klanten met de beste service verder helpen. We willen binnen 5 jaar doorgroeien naar een omzet van 300 miljoen. Daar moeten we eind 2022 weer nieuwe investeringen voor gaan ophalen. Omdat ik geloof in marketplaces, en samenwerken binnen niches, gaan we daarop inzetten. Ook gaan we van soft franchise (waarin wij nog alle investeringen doen), naar hard franchise. Op die manier heb je minder middelen nodig om te kunnen groeien.´

Benieuwd naar het gesprek met Jochanan? Beluister hier de podcast.

Groeien doe je samen

Ben jij op zoek naar meer business, meer focus, een betere werk-privébalans? Ben jij er ook van overtuigd dat tijd, geld en energie steken in jouw persoonlijke groei gaat zorgen voor een exponentiële groei van jouw bedrijf? Wil je graag groeien en doe je dat graag samen? Misschien is de Groeiclub voor ondernemers iets voor jou.

Zo zorgt Jochanan van Bax Music voor non-stop groei - Groeivoer Podcast (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5928

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.